Truyện Hồng Hoang Chi Thần Cấp Lựa Chọn (Chiến Thiên)

Hồng Hoang Chi Thần Cấp Lựa Chọn

Hồng Hoang Chi Thần Cấp Lựa Chọn

Tác giả:
Chiến Thiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần cấp lựa chọn! Bắt đầu đoạt xá Lão Tử!
Mới nhất:
Chương 540: Tần Hạo thủ đoạn! Luyện Đan sư công hội! (2 tháng trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 40 người đánh giá
‣ B.FALOO FREE 100%

【 Phi Lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Hồng Hoang Chi Thần Cấp Lựa Chọn 】

Chủ giác trọng sinh Hồng Hoang, bắt đầu liền gặp được Bàn Cổ thân hóa vạn vật. Thức tỉnh Thần Cấp Lựa Chọn hệ thống, lựa chọn liền biến mạnh!

"Lựa chọn một: Đoạt xá Thái Thanh Lão Tử, ban thưởng Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn châu, Bàn Cổ tinh huyết chín giọt!"

"Lựa chọn hai: Đoạt xá Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, ban thưởng Chí Tôn công pháp ( Cửu Chuyển Hỗn Độn Quyết ), Bàn Cổ tinh huyết chín giọt!"

"Lựa chọn ba: Đoạt xá Thượng Thanh Thông Thiên, ban thưởng Chí Tôn Kiếm điển ( Trảm Thiên Kiếm điển ), Bàn Cổ tinh huyết chín giọt!"

Bắt đầu liền đoạt xá Thái Thanh Lão Tử!

Tại Long Hán lượng kiếp bên trong quật khởi, tung hoành Vu Yêu lượng kiếp, chúa tể Phong Thần, nghịch loạn Tây Du! Siêu thoát thiên địa đại đạo!

. . .

Không giống nhau lão tử, không giống nhau Tam Thanh, không giống nhau Hồng Hoang, đồng dạng đặc sắc!

----------oOo----------
Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%, tốc độ ra truyện không được nhanh. Mỗi ngày 10c - 15c. Sẽ bạo nếu đc tặng đậu.

‣ Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Thất Thải Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Kim Sa Châu = 3 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)