Truyện Hồng Hoang Chi Nguyên Thủy Cổ Xà (Lộc Cảnh Thôn)

Hồng Hoang Chi Nguyên Thủy Cổ Xà

Hồng Hoang Chi Nguyên Thủy Cổ Xà

Tác giả:
Lộc Cảnh Thôn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nguyên Thủy Cổ Xà
Mới nhất:
Chương 1185: Bị lục đạo chúng sinh khinh bỉ chúa tể, lỗ vốn lớn bán phá giá (3 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 149 người đánh giá
Đã từng có người tại tận cùng thế giới nhìn thấy ta, sùng kính xưng hô ta là Thế Giới Chi Xà —— World Serpent (hay còn gọi là Jörmungandr)

Cũng có người từng tại địa ngục cuối cùng ngóng nhìn ta thân ảnh, đem ta xưng là cổ xà —— Quỷ Satan

Đã từng đạt được Chúng Thần kính sợ, đem ta gọi là Bách Thủ Cự Long —— Typhon

Ta từng có rất nhiều tên Sáng Tạo Chi Xà, Tế Điện Chi Xà, Lễ Nghi Chi Xà, Trần Thế Chi Xà. . .

Nhưng là ta vượt qua Hỗn Độn, đến Hồng Hoang, chỉ có một cái thần danh —— Nguyên Thủy Cổ Xà, hết thảy bắt đầu ngọn nguồn ( cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Cảnh giới ở Hỗn Độn thế giới: Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân

**** Những mức buff:
1 Bố Cáo Lệnh = 10 chương
1 Kim Đậu (10.000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
10 np = 2 chương