Truyện Hồng Cảnh Chi Khoa Học Kỹ Thuật Đế Quốc (Đại Hắc Ca)

Hồng Cảnh Chi Khoa Học Kỹ Thuật Đế Quốc

Hồng Cảnh Chi Khoa Học Kỹ Thuật Đế Quốc

Tác giả:
Đại Hắc Ca
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trọng sinh? Hệ thống?
Mới nhất:
Chương 1069:Tân hành trình, mới mở bắt đầu! (1 ngày trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 6 người đánh giá
Diệp Thiên trọng sinh song song thế giới địa cầu, đạt được hồng cảnh hệ thống, bắt đầu kiến tạo chính mình đế quốc.

Cái gì? Thiếu năng lượng điểm? Đơn giản, mệnh lệnh công trình sư tùy tiện nghiên cứu phát minh mấy khoản hắc khoa học kỹ thuật, kiếm hơn một ngàn trăm trăm triệu, mua quặng, mua nguồn năng lượng.

Cái gì? Ngươi nói ta tự mình kiến tạo đế quốc? Đây là đối địa cầu liên bang bất kính? Ha hả, ngươi tin hay không ta phái thượng trăm vạn binh vương chiến sĩ, nộn chết các ngươi? Tin hay không một pháo đem các ngươi oanh thành cặn bã?

Nha a, ngươi nói ta giẫm đạp hết thảy?

Đối, ta liền giẫm đạp hết thảy, ta đế quốc là địa cầu mạnh nhất, tiền tài cũng là nhất giàu có, phi thuyền vũ trụ, hạm đội, muốn nhiều ít có bao nhiêu, các ngươi lấy cái gì cùng ta so?