Truyện Hôm Nay Nam Chủ Hắc Hóa Sao (Sơn Ngoại Hữu Thủy)

Hôm Nay Nam Chủ Hắc Hóa Sao

Hôm Nay Nam Chủ Hắc Hóa Sao

Tác giả:
Sơn Ngoại Hữu Thủy
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Lựa chọn đi thiếu nữ!
Mới nhất:
Chương 139: TOÀN VĂN HOÀN (1 tháng trước)

Đánh giá

Tiết Hoài Sóc.

Một cái lãnh ngạo quái gở thiên tư trác tuyệt thích giết người hơn nữa còn có chút bệnh nhân vật phản diện.

Giang Vãn xuyên qua thành trong sách cái kia pháo hôi tiểu sư muội sau, thấy hắn lần đầu tiên, hắn mặt không biểu tình đem cho hắn hạ độc sư thúc nổ thành một đoàn huyết vụ.

Tiểu sư muội Giang Vãn ở trong góc run rẩy.

Giang Vãn cảm giác mình muốn chết.

Xuyên thư ngọt văn.