Truyện Hokage Tia Chớp Vàng (Hoa Khai Vô Nguyệt)

Hokage Tia Chớp Vàng

Hokage Tia Chớp Vàng

Tác giả:
Hoa Khai Vô Nguyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Xuyên việt
Mới nhất:
Chương 2 : Vốn liếng (1 tháng trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 6 người đánh giá
Bình thường Ninja câu chuyện.

Không có có thần khí, không có thần thú, không có nội công, hay vẫn là ba không.

Xuyên việt nhân sĩ tựu là lớn nhất BUG, tư tưởng tối thiểu không bị trói buộc.

Mục tiêu của chúng ta là đem bình thường tiến hành đến cùng.