Truyện Hokage Chi Tối Cường Chấn Độn (Dạ Nam Thính Phong)

Hokage Chi Tối Cường Chấn Độn

Hokage Chi Tối Cường Chấn Độn

Tác giả:
Dạ Nam Thính Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Không nên xuất hiện quả thực
Mới nhất:
Lời con tác (2 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 134 người đánh giá
One Piece Gura-Gura no mi, tại Hokage thế giới biến thành có thể chấn vỡ hết thảy chấn độn Huyết Kế Giới Hạn! Băng Độn, Mộc Độn, Bụi Độn, chấn độn... Huyết Kế Giới Hạn, Huyết Kế Đào Thải, đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Một quyền đánh nát Thiên ngoại chấn Tinh, một quyền đánh rách tả tơi Susano'o! "Uchiha Madara, dám tiếp ta một quyền hay không? !"