Truyện Hokage Chi Siêu Cấp Tiệm Tạp Hóa (Đấu Bắc)

Hokage Chi Siêu Cấp Tiệm Tạp Hóa

Hokage Chi Siêu Cấp Tiệm Tạp Hóa

Tác giả:
Đấu Bắc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Cá! Cá thật là lớn!
Mới nhất:
Chương 379:: Huy dạ cơ hàng lâm (2 năm trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 57 người đánh giá
Ngươi nhưng từng gặp loại xách tay bản tự mang nóng cảm ứng truy tung Phong ma Shuriken ? Nhẫn Đao Thất Nhân Chúng đao đối đầu đao ngữ bên trong mười hai thanh độc đao lại sẽ như thế nào ? Uế thổ chuyển sinh gặp được Shaman King nhập vào thân Hợp Thể! Các ngươi phun Vĩ Thú Ngọc ta mở ex Cà ri bổng! Xuyên việt Hokage về sau đạt được mê chi không tiết tháo hệ thống đối đầu không tiết tháo chủ giác! Các ngươi còn tại liều Nhẫn Thuật ? Ta liều chính là trang bị! Quái gở Trạch Nam cùng bỉ ổi Hùng hài tử linh hồn dung hợp, chơi ra không giống nhau Hỏa

P/S: quyển sách sẽ bắt đầu post đúng ngày 1/1 , cầu vote 10* cùng 9~10d