Truyện hôkage chi siêu cấp bọc ngoài (trung trắng trẻo)

Chương 1 : tên là uzumaki naruto
lăng vân ngơ ngác ngồi trước máy vi tính diện, tẻ nhạt ngáp 1 cái
"Loại này tháng ngày thật nhàm chán !"

Tốt nghiệp đại học đã sắp hơn nữa năm , từ nhỏ không yêu vận động hắn thế nhược nhiều bệnh , thật vất vả tốt nghiệp đại học nhưng bởi vì lười biếng tính cách không muốn đi tìm việc làm, cho nên vẫn trạch ở nhà không được trạch xuất bản sự.