Truyện Hội Xuyên Việt Quan Ngoại Giao (Tạc Dạ Đại Vũ)

Hội Xuyên Việt Quan Ngoại Giao

Hội Xuyên Việt Quan Ngoại Giao

Tác giả:
Tạc Dạ Đại Vũ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Giết chết một cái quỷ binh
Mới nhất:
Chương 783:: Một lần nữa phục quán (1 ngày trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 7 người đánh giá

Từ lập chí làm một gã Quan Ngoại Giao, hoàn thành mụ mụ nguyện vọng .

Đột nhiên đạt được xuyên qua hệ thống, nhận được đệ một cái nhiệm vụ dĩ nhiên là "Giết chết một người quỷ binh", có thể được hệ thống thưởng cho .

Xem một cái đầy người kỹ năng Quan Ngoại Giao, như thế nào chơi chuyển thế giới đọc truyện sẽ rõ!