Truyện Hồi Hương (Thuyên Thạch)

Hồi Hương

Hồi Hương

Tác giả:
Thuyên Thạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Đi xa trở về
Mới nhất:
Chương 614: Hơ khô thẻ tre tiệc rượu (1 ngày trước)

Đánh giá

7.7
Đã có 9 người đánh giá
Tuổi gần trung niên Biên Thụy chán ghét thành phố lớn sinh hoạt, nghĩ tới bình thường thời gian.

Về quê nhà, trồng vài mẫu đất, không có việc gì chăm sóc vườn rau xanh.

Vui vẻ thời điểm chơi đàn cổ, vẽ một hai bức tranh, tâm tình buồn bực thời điểm thì cưỡi trâu vào trong núi, hái chút quả dại sâm rừng.

Nhàn nhã tháng ngày qua đắc ý.

❄❄❄Những mức buff
1 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 5 chương
1 Thất Thải Châu = 6 chương
1 Kim Sa Châu = 7 chương