Truyện Học Bá Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống (Thần Tinh LL)

Học Bá Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống

Học Bá Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống

Tác giả:
Thần Tinh LL
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chấn kinh! Công việc lương một năm 10 vạn. Vậy mà. . .
Mới nhất:
Chương 337: Thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào đối thủ (1 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 20 người đánh giá
"Hệ thống, điểm tích lũy có thể đổi tiền không?"

"Không thể."

"Làm, vậy ta cần ngươi làm gì!"

"Bổn hệ thống có thể để ngươi lên làm học bá, toàn nhân loại ba ba loại kia. Ngươi nghĩ tiền có làm được không?

English Version: Scholar's Advanced Technological System