Truyện Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống (Thần Tinh LL)

Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống

Học Bá Đích Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống

Tác giả:
Thần Tinh LL
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Chấn kinh! Lương một năm mười vạn công việc vậy mà
Mới nhất:
Chương 1 : Chấn kinh! Lương một năm mười vạn công việc vậy mà (2 tuần trước)

Đánh giá

"Hệ thống, điểm tích lũy có thể đổi tiền sao?"

"Không thể."

"Làm, vậy ta cần ngươi làm gì!"

"Bổn hệ thống có thể để ngươi làm đi học ba, toàn nhân loại ba ba ba, ngươi còn muốn tiền có làm được cái gì?"