Truyện Hoàng Tuyền Tạp Hóa Phô (Vu Môn Lão Cửu)

Hoàng Tuyền Tạp Hóa Phô

Hoàng Tuyền Tạp Hóa Phô

Tác giả:
Vu Môn Lão Cửu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Người nối nghiệp
Mới nhất:
Chương 1177: Đại kết cục 【 hạ ] (1 tuần trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 5 người đánh giá
Yên tĩnh đêm dài đường phố cuối, có một nhà trang hoàng phục cổ tiệm tạp hóa; làm không người sống sinh, đêm muốn chết người ý. Bầu trời rớt bánh có nhân loại sự tình này, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi quỷ sự tình, hắn liền sẽ giúp ngươi hoàn thành, bất quá, ngươi xác định ngươi muốn cùng quỷ làm giao dịch?