Truyện Hoàng Huynh 'Thái Dụ' Nhân (Hoàng Lưu Tiểu Tỳ)

Hoàng Huynh 'Thái Dụ' Nhân

Hoàng Huynh 'Thái Dụ' Nhân

Tác giả:
Hoàng Lưu Tiểu Tỳ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0
Mới nhất:
Chương 9 (2 tuần trước)

Đánh giá

Nàng, Đông Phương Ly Ca, một hồi đoạt sủng, cưng chiều chi tranh mẫu phi nói dối, nàng chân thực giới tính, làm cho nàng trở thành ngôi vị hoàng đế mạnh mẽ người cạnh tranh, bách tính kính yêu "Thánh quân" . Hắn, u trường vui mừng, Đông Long nước quyền khuynh : Nghiêng triều chính Nhiếp vương gia, một đời kiêu hùng, hung ác tàn nhẫn , nhưng cam nguyện vì nàng thả xuống sót còn lại