Truyện Hoang Hải Có Long Nữ (Ai Lam)

Hoang Hải Có Long Nữ

Hoang Hải Có Long Nữ

Tác giả:
Ai Lam
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mảnh thứ nhất vảy rồng (một)
Mới nhất:
Chương 1075: mảnh thứ chín mươi chín vảy rồng (chín) (3 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Văn án: Hoang Hải có Long nữ, lấy yêu làm thức ăn.

Chú thích: 1, nữ chính không phải người, tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường;

2, văn bên trong nhân vật sở tác sở vi suy nghĩ đăm chiêu không cùng tác giả tương thông;

3, xin miễn KY cùng thân người.

Nội dung nhãn hiệu: Nữ cường xuyên nhanh sảng văn dị văn truyền thuyết

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Linh Lung ┃ vai phụ: ┃ cái khác

P.s: Đã đuổi kịp tiến độ tác giả.