Truyện Hoàng Đình Đạo Chủ (Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết)

Hoàng Đình Đạo Chủ

Hoàng Đình Đạo Chủ

Tác giả:
Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Lục Thanh Phong
Mới nhất:
Chương 761: Đại kết cục: Ngô đạo thành vậy! (3 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 1 người đánh giá
Địa Cầu thanh niên Lục Thanh Phong bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cũng thu hoạch được hai ngàn năm sau Địa Cầu Liên Bang khai phát ra cỡ lớn chân thực võng du « Hồng Hoang » đăng lục chiếc nhẫn...