Hoàng Đình Đạo Chủ

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Hoàng Đình Đạo Chủ

Hoàng Đình Đạo Chủ

Tác giả:
Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Lục Thanh Phong
Mới nhất:
Chương 594: Cổ Nguyệt mưu đồ, Nam Hoa sáu vực! (3 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 24 người đánh giá

Địa Cầu thanh niên Lục Thanh Phong bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cũng thu hoạch được hai ngàn năm sau Địa Cầu Liên Bang khai phát ra cỡ lớn chân thực võng du « Hồng Hoang » đăng lục chiếc nhẫn...