Truyện Hoang Cổ Trảm Thiên Quyết (Ngưu Canh)

Hoang Cổ Trảm Thiên Quyết

Hoang Cổ Trảm Thiên Quyết

Tác giả:
Ngưu Canh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lý Mục
Mới nhất:
Chương 884: Tiến Tàng giới (2 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 5 người đánh giá
Hắc Quyền Vương Lý Mục, mang theo tuyệt thế công pháp 《 Hoang Cổ Trảm Thiên Quyết 》 vượt qua đến Đông Thắng Đại Lục.

Thành là mạnh nhất "Hoang Thiên Chiến Thể" .

Đây là một cường giả vi tôn thế giới, đây là một cái nhiệt huyết sôi trào cố sự.

Lại nhìn nhân vật chính như thế nào tại máu và lửa ma luyện trưởng thành, sau cùng bao trùm chư thiên phía trên.