Truyện Hoang Cổ Thiên Đế Chi Tà Nhãn (Tâm Lạnh Nề Hà)

Hoang Cổ Thiên Đế Chi Tà Nhãn

Hoang Cổ Thiên Đế Chi Tà Nhãn

Tác giả:
Tâm Lạnh Nề Hà
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Mù lòa yêu nghiệt (cầu cất giữ! Cầu đề cử! )
Mới nhất:
Chương 120: Chiếm cứ (5 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 6 người đánh giá
Ta: Nhục thân vô địch với thế gian, nắm Hoang Cổ Tịch Diệt lực, chưởng hắc ám bất tường lực! Một đôi tà mâu có thể khám phá cổ kim tương lai!

PS: Vô địch sảng văn!