Truyện Hoàn Khán Kim Triêu (Thụy Căn)

Hoàn Khán Kim Triêu

Hoàn Khán Kim Triêu

Tác giả:
Thụy Căn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đại mộng ai người sớm giác ngộ
Mới nhất:
Chương 83 êm tiếng mát cho đời (4 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Làm đập vào mặt thời đại lớn, tỉnh tỉnh mê mê Sa Hiểu Âu cuốn vào trong đó lúc, hắn là nước chảy bèo trôi, phong hoa tuyết nguyệt, vẫn là dây dài nơi tay, ngược dòng kích sóng?

Làm muốn làm sự tình, làm tuỳ tiện nhân sinh.

Làm chuyện nên làm, làm gia quốc tình hoài.

Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều! Đến trung lưu vỗ lên mặt nước, cản sóng thuyền bay!