Truyện Hoa Ngu: Xoát Bắp Thành Thần (8543666999)

Hoa Ngu: Xoát Bắp Thành Thần

Hoa Ngu: Xoát Bắp Thành Thần

Tác giả:
8543666999
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 001: Cần cù thiếu niên lang (3000 chữ đại chương, cầu ủng hộ. )
Mới nhất:
Chương 890: Muốn ra album mới (2 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 14 người đánh giá
( phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Hướng tới: Xoát bắp thành thần )
Có câu nói rất hay, cần cù chim chóc có trùng ăn, mà làm cần cù Lâm Mông sau khi xuất hiện, hướng tới sinh công việc phong cách vẽ liền hoàn toàn cải biến.

Hà lão sư: "Đủ! Đủ! Nịnh Mông ngươi hái bắp trong nhà đã không buông được!"

Hoàng lão sư: "Cho ăn bể bụng ta, từ khi Nịnh Mông gia hỏa này đầu bếp, trong nhà một ngày muốn ăn mười cơm canh, ta đều béo thành cái cầu."

Nhiệt Ba tỷ tỷ: "A? Nịnh Mông, trông thấy tỷ tỷ tiểu khả ái sao?"

Lâm Mông ngu ngơ cười một tiếng: "Không có ý tứ, ta mới vừa rồi giúp ngươi rửa."

Đây là một cái nông thôn xấu bụng thiếu niên, trưởng thành là super star cố sự. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
✍✍Truyện max hài main hố người không theo sáo lộ, hơi thuần đô thị, không có tu tiên huyền huyễn gì cả. Truyện sẽ hậu cung ai thích 1-1 chớ đọc. Show chương trình trong truyện là Hướng Tới Cuộc Sống (show hay nên xem thử )
✍✍ Táo xuất phẩm, là hố thì phải sâu !!!
✍✍Anh Em ai có HTC TTC KSC NP thì cho mình xin buff truyện. Cảm ơn
Những mức buff:
10 Np = 2 chương
1 Kim Đậu=3 chương
1 Hỏa Tinh Châu=1 chương
1 Thất Thải Châu=2 chương
1 Kim Sa Châu=3 chương
1 Bố Cáo Lệnh=10 chương