Truyện Hoa Đô Siêu Cấp Y Thánh (Lão Nạp Lai Tả Thư)

Hoa Đô Siêu Cấp Y Thánh

Hoa Đô Siêu Cấp Y Thánh

Tác giả:
Lão Nạp Lai Tả Thư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mùa xuân tới
Mới nhất:
Chương 1253: Tinh thần lực đột phá (4 tháng trước)

Đánh giá

7.3
Đã có 4 người đánh giá
Tay trái kinh thiên y thuật, tay phải tuyệt thế võ đạo, lại xem sơn thôn thiếu niên ngang dọc hoa đô, duyệt hết sức thiên hạ sắc đẹp treo đánh các lộ cường địch, một đường đi ở đỉnh đời người.