Truyện Hoa Đô Cực Phẩm Tiên Thiếu (Nhật Vạn Canh)

Hoa Đô Cực Phẩm Tiên Thiếu

Hoa Đô Cực Phẩm Tiên Thiếu

Tác giả:
Nhật Vạn Canh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đang ngồi đều là rác rưới
Mới nhất:
Chương 273:: 1 nhất định sẽ có chân tướng (3 tháng trước)

Đánh giá

8
Đã có 1 người đánh giá
Hoa Đô Cực Phẩm Tiên Thiếu giới thiệu tóm tắt:
17 tuổi Độ Kiếp thiên tài tuyệt thế, trên địa cầu đứng đầu cướp thức ăn người!

Đặt chân đô thị Phàm Trần, đuổi theo cô em, giẫm đạp hào môn! Một đường nghiền ép, quét ngang hết thảy không phục!

Chu Phàm: Ở ta giả bộ trước, các ngươi muốn hết sức biểu diễn. Bởi vì, không phải là người nào cũng có thể bị ta giẫm đạp.