Truyện Hỏa Ảnh Chi Uế Thổ Phục Sinh (Cốt Bài Hữu Huyết)

Hỏa Ảnh Chi Uế Thổ Phục Sinh

Hỏa Ảnh Chi Uế Thổ Phục Sinh

Tác giả:
Cốt Bài Hữu Huyết
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: 4 chiến trẻ mồ côi
Mới nhất:
Thứ 149 về khắp chốn mừng vui (3 năm trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 5 người đánh giá
Hokage chi rác phục sinh giới thiệu vắn tắt: gánh vác lấy Tử thần linh lực đi vào thế giới Naruto, tự mình kinh lịch chiến tranh thảm liệt dẫn đến tâm linh vặn vẹo, nhìn xem chí thân chết oan chết uổng, hắn quyết định phải hướng toàn bộ nhẫn giới báo thù!

Học tập cấm thuật uế thổ chuyển sinh

Đào móc nổi danh ninja phần mộ

Hắn bằng vào hoa lệ Quỷ đạo, chói lọi nhẫn thuật, tung hoành cái này nhẫn giới chiến trường.

Ngắn ngủi hòa bình cuối cùng rồi sẽ bị đánh phá, nhẫn giới lâm vào lại một lần phân tranh, xây dựng ở máu cùng đau nhức phía trên hòa bình, liền từ ta tự tay hủy diệt đi!
*********************
1 np 2 c
1 kd 10c
*********************
thấy hay thì cảm phiền bạn đánh giá 5* ^^
*********************