Truyện Hỏa Ảnh Chi Thư Kích (Một Phần Vạn Ngọt)

Hỏa Ảnh Chi Thư Kích

Đánh giá

9.8
Đã có 5 người đánh giá
Hokage Thư Kích giới thiệu vắn tắt: Đương không theo sáo lộ trở thành Kuchiki Byakuya cùng Dia · Halibel đôi này thần kỳ CP Nhi tử sau, coi là dạng này chính là người mới sinh thời điểm, lại lại không biết có phải hay không đắc tội vị kia lão tài xế lại một lần nữa mặc vào trở thành phi ở giữa cháu trai, mặc chỉ mặc, thế nhưng là có thể hay không cùng lần trước như thế là hòa bình thế giới a...... Thế giới như thế tập thể thật không muốn đi xem, có ban thế giới rất loạn rất nguy hiểm a!!