Truyện Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại (Lương Thiếu - 梁少)

Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại

Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại

Tác giả:
Lương Thiếu - 梁少
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta muốn bao nguyên đêm
Mới nhất:
Chương 60: Zhan Shibang! Lam Như Lan! (3 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 14 người đánh giá
Văn võ song khoa Trạng Nguyên Tiêu Dương ngoài ý muốn xuyên việt đến hiện đại đô thị, dùng Bạn Độc Tiểu Thư Đồng cùng với Nữ Sinh Tẩm Thất Môn Vệ song thân phận tiến vào sân trường đại học, bắt đầu hương diễm hoặc sắc hộ hoa hành trình.