Truyện Hình Cảnh Minh Tinh (Viên Du Ti)

Hình Cảnh Minh Tinh

Hình Cảnh Minh Tinh

Tác giả:
Viên Du Ti
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cảnh giác cùng kịch bản
Mới nhất:
Chương 771 : Phiên ngoại (3 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 6 người đánh giá
Tác giả viết truyện trinh thám không ai xem, giờ thì phải viết trinh thám + tán gái + sảng văn cho phù hợp thị hiếu của thị trường. Bạn nào thích quan trường cũ thì qua đọc Hình cảnh vinh diệu nhá.
Thế giới song song, nhân vật chính đi tới đâu án mạng tới đó, gặp gỡ sự kiện gì sẽ kích hoạt tác phẩm ra. Một bên làm cảnh sát phá án, một bên làm tác giả tán gái.