Truyện Hiệp Khách Trong Điện Ảnh Thế Giới (Viêm Định Chung Sinh)

Hiệp Khách Trong Điện Ảnh Thế Giới

Hiệp Khách Trong Điện Ảnh Thế Giới

Tác giả:
Viêm Định Chung Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Giáng lâm
Mới nhất:
Chương 569: Tận thế tràng cảnh (1 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 227 người đánh giá

Mang theo trong đầu một quyển Kim Dung đại toàn bí tịch xuyên qua Marvel thế giới

Bắc Minh Thần Công, Duy Ngã Độc Tôn Công, Tiểu Vô Tướng Công, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng

Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, Kim Cương Bất Phôi Thần Công, Long Tượng Thần Công, Thiên Ngoại Phi Tiên này có vẻ như là Cổ Long? Này Quỳ Hoa thế nào?