Truyện Hệ thống Tận Thế Vĩnh Hằng (Hoàng mộc tử trứ)

Hệ thống Tận Thế Vĩnh Hằng

Hệ thống Tận Thế Vĩnh Hằng

Tác giả:
Hoàng mộc tử trứ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Dẫn nhập: phủ đầy bụi nhật ký
Mới nhất:
280 chương: Trên hoàng tuyền lộ, có ta cùng ngươi không tịch mịch (4 tháng trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 13 người đánh giá
giới thiệu tóm tắt: Zombie cuốn các quốc gia, mà vũ trụ bên ngoài chợt hiện thần bí bán cầu thể xâm vào Trái Đất, ngắn ngủi mấy tháng, bị nhiễm, động vật Dị Hóa, Zombie tiến hóa... Nhân loại xã hội sinh tồn trạng thái trực tiếp bị lật đổ...

Là Thượng Đế mở một trận đùa giỡn? Hay là thật chỉ là một trò chơi sao?

Không phải là ngựa giống, không phải là hậu cung, không phải là Thánh Mẫu, không phải là sảng văn, thích loại này tiểu thuyết độc giả cẩn thận khi đi vào