Truyện Hệ Thống Mạnh Nhất (Cô Yên Thương Lang)

Hệ Thống Mạnh Nhất

Hệ Thống Mạnh Nhất

Tác giả:
Cô Yên Thương Lang
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Cái chết của Cô thần
Mới nhất:
Chương 726: Lời cuối sách (chung) (5 năm trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 93 người đánh giá
NVC là 1 gamer xuyên việt . Mang theo hệ thống xuyên qua theo.

Phân cấp tu luyện :
Mỗi cảnh giới có 5 tiểu cảnh giới:
Sơ kỳ , Trung kỳ , Hậu kỳ, Đỉnh phong Kỳ , Đột phá kỳ.
VD: Lv6 =Mở linh Sơ kỳ , Lv7 Mở linh trung kỳ ,.....,Lv10 Mở Linh Đốt phá kỳ

0-5 người bình thường
6-10 Mở linh
11-15 Tụ linh
16-20 Linh Đan
21-25 Linh Anh
.....
Muốn biết tiếp theo là gì thì đọc truyện để biết nha.