Truyện Hệ Thống Để Cho Ta Nhặt Ve Chai (Nhĩ Tiều Na Cá Nhân)

Hệ Thống Để Cho Ta Nhặt Ve Chai

Hệ Thống Để Cho Ta Nhặt Ve Chai

Tác giả:
Nhĩ Tiều Na Cá Nhân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01:
Mới nhất:
Chương 397: Lừa đảo năm người tổ ( chuột năm vui vẻ) (4 ngày trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 56 người đánh giá
【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: 】 "Ta cái này người không có bản sự khác, chỉ có thể dựa vào nhặt rác mà sống, vị mỹ nữ kia, ngươi cái bình này còn muốn hay không? Không muốn liền cho ta đi."

Bị vùi dập giữa chợ tác giả đạt được hệ thống, lại bị cưỡng bức lấy đi nhặt rác?

"Đinh, nhặt được bình nhựa, ban thưởng một trăm đồng."

"Đinh, nhặt được công nghệ vẽ một bộ, ban thưởng « Thanh Minh Thượng Hà Đồ » một bộ."

"Đinh, nhặt được hư hao điện thoại một bộ, ban thưởng 5G thông tin kỹ thuật."

"Đinh, nhặt được nhiễm bẩn ** một bản, ban thưởng bản khoa tri thức toàn bộ!"

"Đinh, nhặt được tàn phá ghita, ban thưởng ghita đại sư tinh thông."

"Đinh, nhặt được sử dụng qua không thể miêu tả, năng lực gấp mười tăng phúc."

"Đinh. . ."

"Không, ai cũng đừng cản ta! Vạn ức gia tài thế nào? Thế giới lực ảnh hưởng nhân vật lớn nhất thì thế nào? Đem ta túi đan dệt lấy ra, ta liền muốn nhặt rác! ! !" ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Đã bằng tác sẽ update ngay khi có chương