Truyện Hệ Thống Của Ta Từ Ác Niệm Bắt Đầu (Tả Đoạn Thủ)

Hệ Thống Của Ta Từ Ác Niệm Bắt Đầu

Hệ Thống Của Ta Từ Ác Niệm Bắt Đầu

Tác giả:
Tả Đoạn Thủ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Của ta hệ thống ta làm chủ
Mới nhất:
Chương 166: Cùng Thông Thiên PY giao dịch (4 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 12 người đánh giá
Hoang Cổ âm mưu, linh khí suy yếu.

Tam giới đại nạn, vạn linh nguy cơ.

Làm vô số phía sau màn đại lão trăm phương ngàn kế bắt đầu trù tính như thế nào xưng bá thời điểm, Bạch Dương đã thành bọn chúng chủ nợ.