Hệ Thống Chưởng Môn

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Hệ Thống Chưởng Môn

Hệ Thống Chưởng Môn

Tác giả:
Hám Động Tinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tối Cường Chưởng Môn Hệ Thống
Mới nhất:
Chương 475: Ma Hóa Long Nhân (2 ngày trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 13 người đánh giá

Ta là chưởng môn ta sợ ai?

Hệ thống ở trong tay ta, ta sợ ai? Luyện đan? Luyện khí? Khống thú? Trận pháp? Chế phù? Chút chuyện nhỏ, toàn diện lên tới max cấp!

Đều nói tu chân vô cùng gian nan khó khăn, Diệp Thần lại không cho là như vậy, đánh con quái nhỏ, đập con BOSS lớn, làm một chút nhiệm vụ bị cưỡng ép, thăng cấp giống như đang cưỡi tên lửa!


Nhãn: Hệ Thống, Xây Dựng Môn Phái, Lão Sư

Cảnh giới: Luyện Khí - Trúc Cơ - Kết Đan - Nguyên Anh - Luyện Hư - Hóa Thần - Độ Kiếp- Đại Thừa - Tử Phủ....

TIẾN ĐỘ: NGÀY 20 CHƯƠNG

ĐẠO HỮU NÀO ĐI NGANG QUA CHO GÀ XIN VIÊN CHÂU VỚI Ạ!

======================================
Truyện đang convert mong các huynh đài ủng hộ

Đô Thị Chi Vạn Giới Thiên Tôn
https://readslove.com/do-thi-chi-van-gioi-thien-ton/

Võng Du Tiên Võ Chi Tối Cường Thiên Đế
https://readslove.com/vong-du-tien-vo-chi-toi-cuong-thien-de/