Truyện Hệ Thống Chi Thông Thiên Vạn Giới (NightDragon)

Hệ Thống Chi Thông Thiên Vạn Giới

Hệ Thống Chi Thông Thiên Vạn Giới

Tác giả:
NightDragon
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Khởi Động Hệ Thống
Mới nhất:
Chương 7 : quay thưởng lần nữa. (5 tháng trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 18 người đánh giá
Đây là truyện hệ thống thông thiên viết lại do mới bị xóa
Ta Nguyễn Hoàng Phi Long kẻ nắm giữ Thông Thiên Hệ Thống. Ma Đế gặp ta là chạy . Ta là anh của Vạn Giới chi đế , con của ta Naruto là một trong tam đại thánh nhân, Kirito đệ nhất thánh kiếm là của ta tiểu đệ , sủng thú của ta là Cửu Đại Vĩ Thú.