Truyện Hệ Thống Chi Hương Thổ Lại Nhân (Hương Thổ Trạch Nam)

Hệ Thống Chi Hương Thổ Lại Nhân

Hệ Thống Chi Hương Thổ Lại Nhân

Tác giả:
Hương Thổ Trạch Nam
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Người lười Diệp Vinh Diệu
Mới nhất:
Chương 2691: Khó chịu Tô gia lão tổ (2 tuần trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 1,326 người đánh giá
Bị người trong thôn ghét bỏ người lười Diệp Vinh Diệu phi thường may mắn địa thu được thần kỳ "Lại Nhân Hệ Thống", từ đây không chỉ trồng trọt, nuôi trồng mười dặm tám hương không người có thể so sánh, lại vẫn hội xem bệnh, biết võ công, hội trù nghệ . . . một cái thần kỳ hương thổ lại nhân thần kỳ truyền kỳ cứ như vậy sinh ra. . .