Truyện Khi Hệ Thống Anh Hùng Nuôi Ra Ma Vương (Nhất Thiết Lai Chi Bất Khả Cập Ý Tưởng Bất Đáo)

Khi Hệ Thống Anh Hùng Nuôi Ra Ma Vương

Khi Hệ Thống Anh Hùng Nuôi Ra Ma Vương

Tác giả:
Nhất Thiết Lai Chi Bất Khả Cập Ý Tưởng Bất Đáo
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hồi ức
Mới nhất:
Chương 1: Hồi ức (1 tháng trước)

Đánh giá

【 Faloo mạng tiếng Trung cấp A ký hợp đồng tác phẩm: Làm anh hùng hệ thống nuôi ra ma vương 】


【 kí chủ nha, ngươi khát vọng sức mạnh sao? 】

"Không. Ta khát vọng sữa..."

【 chắc là bị dục vọng của mình che đôi mắt, liền để bản hệ thống tới ban cho ngươi sức mạnh chân chính! 】

"..."

PS: Đây là một quyển đồng nhân. ( Thí Thần Giả truyện trước, Highschool of the Dead, Type-Moon, Thí Thần Giả cốt truyện, Kabaneri of the Iron Fortress, Khu Vườn Nhỏ truyện trước, Re: CREATORS... )
Truyện FULL Name chắc cũng dễ do có sẵn hết. Tốn thời gian làm luật nhân chút thôi