Truyện Hảo Đại Ca Hệ Thống (Đa Tình Đích Tượng Bạt Bạng)

Hảo Đại Ca Hệ Thống

Hảo Đại Ca Hệ Thống

Tác giả:
Đa Tình Đích Tượng Bạt Bạng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Hảo đại ca hệ thống
Mới nhất:
Chương 144: Này làm sao cảm giác có chút không đúng? (1 ngày trước)

Đánh giá

0
Đã có 2 người đánh giá
Tiểu nhân vật Lý Nguy đang lo không tìm được việc làm thời điểm, hảo đại ca hệ thống gia thân!

Hảo đại ca hệ thống có thể trợ giúp hắn nhận biết các loại hảo đại ca, sau đó tại hảo đại ca trợ giúp hạ đi đến nhân sinh đỉnh phong!

Lần này Lý Nguy phát đạt, đủ loại hảo đại ca lóe sáng đăng tràng, công trình tiếp vào nương tay!

"Công việc nhiều lắm ta công ty đều bận không qua nổi, làm sao bây giờ? Online chờ, gấp!"