Truyện Hàng Long Giác Tỉnh (Yêu Dạ)

Hàng Long Giác Tỉnh

Hàng Long Giác Tỉnh

Tác giả:
Yêu Dạ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trương phủ yêu ảnh
Mới nhất:
Chương 97: Vũ Lâm Linh (đại kết cục) (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Yêu ma hoành hành, làm hại thương sinh, thành Phật mới có thể cứu vớt chúng sinh.

Ta là La Hán chuyển thế, ta có Bất Diệt Kim Thân. Vì cứu chúng sinh ta trảm hồng trần, đoạn sân si, vứt bỏ Tiểu Ái, khổ tu hành, thủ giới luật, quên. . . Nàng!

Thế nhưng là Phật Chủ.

Ta vì cái gì thì là không thể thành Phật ?

. . .

Cùng tên truyền hình điện ảnh sắp khai mạc.

. . .

Tác giả định nghĩa Tags

Pháp sư nhẹ nhõm