Truyện Hàn Thiền Biến (Hạ Ngôn Băng)

Hàn Thiền Biến

Hàn Thiền Biến

Tác giả:
Hạ Ngôn Băng
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: gặp nạn
Mới nhất:
Chương 315: Đại Kết Cục (3 tuần trước)

Đánh giá

5.5
Đã có 6 người đánh giá
Chết rồi mới được bàn tay vàng ( chú ý: hên xui 0.00001% không nhiều)
P/s:
Lịch ra: hên xui.
Tình trạng: Full
Thể loại: đô thị
Cốt truyện: không biết
P/s:
Nếu thấy được xin vote “Tốt”
Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn