Truyện Hàn Ngu Chi Siêu Cấp Bảo An (Xuyên Sơn Cư Sĩ)

Hàn Ngu Chi Siêu Cấp Bảo An

Hàn Ngu Chi Siêu Cấp Bảo An

Tác giả:
Xuyên Sơn Cư Sĩ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nhân gian yêu nghiệt
Mới nhất:
Chương 03: Đại Hàn bảo toàn (3 tuần trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 4 người đánh giá
Hắn, IQ tăng mạnh, tình thương là âm.
Hắn, chỉ có hai loại nguyên tắc: Mạnh được yếu thua, công bằng giao dịch.
Hắn, thế giới Kim Tự Tháp, đỉnh cao nhất tồn tại. Tài phú có thể khuynh thành, thế lực có thể khuynh quốc.
Hắn chính là một người hình máy tính, trí tuệ người máy. Chỉ biết là nhìn sự vật bản chất, không hiểu nhân tình, không có nhân vị, không nói thế tục quy củ.
Rất nhiều người, đều gọi hô hắn là Ma.
Một ngày nào đó, một nữ nhân nói cho hắn biết: Nhân sinh không nên như thế, muốn đi thể nghiệm sinh hoạt.
Hắn thành một tên quang vinh bảo an.
Ma lâm Hàn ngu.