Truyện Hàm Ngư Học Phách Hắc Khoa Kỹ Đế Quốc (Đồ Họa Phi)

Hàm Ngư Học Phách Hắc Khoa Kỹ Đế Quốc

Hàm Ngư Học Phách Hắc Khoa Kỹ Đế Quốc

Tác giả:
Đồ Họa Phi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hắc khoa học kỹ thuật đầu cuối
Mới nhất:
Chương 203: Luyện một chút (3 tuần trước)

Đánh giá

6.7
Đã có 3 người đánh giá
Hàm Ngư Học Phách Hắc Khoa Kỹ Đế Quốc giới thiệu tóm tắt: "Tích, ngài vượt quá thời gian thay mặt đen khoa học kỹ thuật app đã thượng tuyến, ngay sau đó tặng lò phản ứng hạt nhân một tòa, mời lựa chọn sắp đặt địa điểm, 1: Trong nhà hậu viện, 2: Phòng ngủ."

Mẹ nha, đây là muốn coi ta là phúc xạ nguyên sao

Ta chỉ muốn yên lặng làm một cái cá mặn, tại sao phải cho ta lớn như vậy áp lực!

********************************************************************************
CẦU VOTE 10 ★