Truyện Hải Tặc Vương Chi Tiêu Bạch Vương Tọa (Nga Yếu Cật Nhục Đồng Nhân Hào)

Hải Tặc Vương Chi Tiêu Bạch Vương Tọa

Hải Tặc Vương Chi Tiêu Bạch Vương Tọa

Tác giả:
Nga Yếu Cật Nhục Đồng Nhân Hào
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sơ lâm cùng linh kiếm dị động
Mới nhất:
Chương 70: Uy thế cùng kiếm ý thành liên (8 tháng trước)

Đánh giá

【 phi Lư tiếng Trung võng A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hải tặc vương chi tiêu bạch vương tọa 】 từ trước, có một cái kêu tiêu bạch người, tiến vào hải tặc vương, vì thế, từ đây quá thượng hạnh phúc mỹ mãn nhật tử......
Ta tận lực viết đến duy mĩ cùng chân thật đi ( bổn chuyện xưa cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )

Đã có 655 chương. Lúc rảnh rỗi t sẽ up.