Truyện Hải Đảo Tiểu Nông Trường (Thu Đao Chử Ngư)

Hải Đảo Tiểu Nông Trường

Hải Đảo Tiểu Nông Trường

Tác giả:
Thu Đao Chử Ngư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Thanh Mộc nông trường
Mới nhất:
Chương 225:: Không xuống giá (8 giờ trước)

Đánh giá

7.7
Đã có 6 người đánh giá
Phổ thông đô thị người làm công bất ngờ được một cái thần kỳ hạt châu, mua cái hải đảo tiểu nông trường.

Thay đổi cây ăn quả, cho gà vịt ngỗng ăn, còn có thể ra biển bắt hải sản. . .

Không cần mỗi ngày đi làm đánh thẻ buồn phiền, cũng không cần nhìn lão bản thủ trưởng sắc mặt, càng nhiều tự do có thể tùy ý sắp xếp thời gian. . .

Trọng yếu nhất, người một nhà vì là cuộc sống tốt đẹp mà phấn đấu.

ps: Thuần chủng ruộng văn, nông thôn tiểu thuyết.