Truyện Hắc Tạp (Tiêu Sắt Lương)

Hắc Tạp

Hắc Tạp

Tác giả:
Tiêu Sắt Lương
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần bí thẻ ngân hàng
Mới nhất:
Chương 1437: Giống như người cao su nữ nhân Đại Kết Cục (8 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 38 người đánh giá
Một trương thần bí Hắc Tạp, mỗi tuần đều sẽ cấp cho khác biệt hạn mức, Thạch Lỗi nhất định phải tại một tuần thời gian bên trong đem sở hữu hạn mức tiêu phí hoàn tất, nếu không, tương nghênh tiếp Hắc Tạp trừng phạt

"Dùng tiền thật là một cái việc tốn thể lực" —— Thạch Lỗi nói như vậy

"Trước định một cái tiểu mục tiêu, nói ví dụ trước tiêu hết nó một trăm triệu" —— Thạch Lỗi thoả thuê mãn nguyện nói

"Đời ta hối hận nhất, cũng là có xài không hết tiền, không tốn còn không được" —— Thạch Lỗi sau cùng nói