Truyện Hắc Khoa Tạo Thần (Bát Phẩm Tiên Nhân Cầu. QD)

Hắc Khoa Tạo Thần

Hắc Khoa Tạo Thần

Tác giả:
Bát Phẩm Tiên Nhân Cầu. QD
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần bảo ----- bọ Nano
Mới nhất:
Chương 60:: Lưu Ly quả giá trị (2 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 9 người đánh giá
Sống lại lớp mười hai thời kỳ, được bảo bối cơ giới bọ Nano, khai phá hắc khoa học kỹ thuật, sửa đổi sinh vật, chế tạo chất thuốc!

Cái gì biến dị tiến hóa, cái gì trường sinh bất lão, cái gì ngôi sao tai to mặt lớn, cái gì mỹ nữ như mây, cái gì phú khả địch quốc, cái gì đi lên nhân sinh đỉnh phong, toàn bộ không thành vấn đề!
----- ----- -----
Mỗi ngày 5C nhé.
----- Converter: Nhocvip -----
Truyện Nhocvip làm, chắc chắn tinh phẩm. Cầu phiếu, kim đậu. Cầu 9-10 không troll.
----- Converter: Nhocvip -----
Converter cũ bên wattpad làm vài năm trước nên cv và dịch nghĩa rất chắc.
Mọi người không cần lo đọc không quen.
----- ----- -----
Đã up lại toàn bộ truyện. Bản Txt bị lỗi nên up sai vài chap đầu.