Truyện Hắc Ám Hệ Noãn Hôn (Cố Nam Tây)

Hắc Ám Hệ Noãn Hôn

Đánh giá

9
Đã có 2 người đánh giá
Sênh Sênh, Sênh Sênh . . .

Hắn vốn là như vậy gọi nàng, ôn nhu mà lưu luyến.

Người khác là hình dung như thế nào hắn, một thân minh hoa, công tử như ngọc, tự phụ ưu nhã.

Hắn có cái ôn nhu tên, gọi Thời Cẩn.

Hắn nói: Thầy thuốc không tự chữa, ta là bệnh nhân.

Hắn nói: Sênh Sênh, mau cứu ta.

Nàng không có như vậy đã từng yêu một người, nguyện ý cùng hắn rơi vào địa ngục.

Hắn không có như vậy đã từng yêu một người, nguyện ý vì nàng bỏ xuống đồ đao.

Ghi chú: Bài này chữa trị ấm sủng phong, 1v1 song chỗ, rock and roll siêu sao cùng bác sĩ thiên tài lẫn nhau sủng thường ngày.