Truyện Goblin Hoàng Đế (Ô Đế)

Goblin Hoàng Đế

Goblin Hoàng Đế

Tác giả:
Ô Đế
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Goblin King dã 【 cầu hoa cầu thu 】
Mới nhất:
Chương 390: Ma Vương Trận doanh mời 【 cầu đặt trước thưởng 】 (1 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 14 người đánh giá
( Faloo mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Goblin Hoàng đế ) cái khác Goblin dơ bẩn ngu xuẩn lại nhỏ yếu.

Mà Vương Dã không đồng nhất dạng, hắn là một tên lập chí trở thành Goblin Hoàng đế Goblin!

Tính danh: Vương Dã

Chủng tộc: Goblin

Goblin thế nào? ! Goblin cũng có dã vọng! ! ! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )