Truyện Gian Phòng Ta Có Cái Tinh Tế Chiến Trường (Nam Lê Sông)

Gian Phòng Ta Có Cái Tinh Tế Chiến Trường

Gian Phòng Ta Có Cái Tinh Tế Chiến Trường

Tác giả:
Nam Lê Sông
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mục Linh San
Mới nhất:
Chương 445: Đại Kết Cục (3 năm trước)

Đánh giá

9
Đã có 28 người đánh giá
Bỗng nhiên có một ngày, ta phát hiện được ta trong phòng có một cái hoang phế không biết bao nhiêu năm Tinh Tế chiến trường!

Tại Tinh Tế chiến trường, đỗ lấy đại lượng bị phế vứt bỏ Tinh Tế chiến hạm, phi thuyền vũ trụ, ta ở bên trong phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật!

Vì vậy, ta phát đạt!

Đô thị Hắc khoa kỹ văn, không phải là tầm thường Hắc khoa kỹ gây dựng sự nghiệp văn, đơn giản mà nói, chính là một quyển Hắc khoa kỹ trâu bò nghỉ ngơi văn, văn phong sinh hoạt hóa, chuyện xưa sinh hoạt hóa, chính là như vậy!