Truyện Giải Trí Xuân Thu (Cơ Xoa)

Giải Trí Xuân Thu

Giải Trí Xuân Thu

Tác giả:
Cơ Xoa
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Rơi đỉnh
Mới nhất:
Chương 764: Nạp nạp càn khôn cổ phục nay ( đại kết cục ) (1 ngày trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 22 người đánh giá
Một cái hiện đại đại lão xuyên việt qua đến trăm nhà đua tiếng võ hiệp thế giới, cùng Ma Môn yêu nữ hợp tác, chế tạo thế giới khác giải trí thiên đoàn câu chuyện. Kỳ thật a cái này cũng không phải đầu mối chính, đầu mối chính thì hai chữ: tán gái. Thượng trêu chọc Ngự Tả, hạ đẩy loli, chính giữa còn cái ngây thơ tiểu muội. Đương nhiên chúng ta độc giả đều là chính nhân quân tử, đều không gì lạ xem những này mùi thịt bốn phía, vô cùng mập mờ nội dung cốt truyện, chúng ta muốn chính là súng thật đạn thật!!
Tag : hậu cung.