Truyện Gensokyo Thứ Nguyên Hắc Điếm (Đồi Phế Chi Phong)

Gensokyo Thứ Nguyên Hắc Điếm

Gensokyo Thứ Nguyên Hắc Điếm

Tác giả:
Đồi Phế Chi Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 001 ta cửa hàng rất có vấn đề
Mới nhất:
Chương 156 người mang tin tức Liliana, thần bí hề hề Dejanstahl Voban (5 ngày trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 24 người đánh giá
Bản điếm bán ra thương phẩm có: Hàng ngày bách hóa, các loại phẩm chất vũ khí lạnh, thuốc nổ loại vũ khí nóng, thiên khoa kỹ thế giới thông dụng vũ khí, ma pháp, Bảo cụ, Thần linh quyền năng...

"Cửa hàng trưởng, ngươi bán hay không?"

"Đừng làm rộn!" Bạch Dạ một tay lấy nào đó yêu quái rảnh rỗi người mặt nhấn tại trên bàn phím.