Truyện Gây Dựng Sự Nghiệp A ! Học Bá Đại Nhân (Miểu Tốc Cửu Quang Niên)

Gây Dựng Sự Nghiệp A ! Học Bá Đại Nhân

Gây Dựng Sự Nghiệp A ! Học Bá Đại Nhân

Tác giả:
Miểu Tốc Cửu Quang Niên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kim sắc khung đỉnh
Mới nhất:
Chương 41: Tới mà không hướng, phi lễ đấy! (1 tháng trước)

Đánh giá

La Giai, La trong họ La , Giai trong thượng giai ..

Địa cầu khoa học kỹ thuật giới nhất đại hắc thủ sau màn, không ai sánh bằng.
--------------------------------
Hố mới của đại thần ,mong các bạn ủng hộ !